Un Consell opac que incompleix la legalitat i ens amaga informació

01/07/2014

Medi Ambient, Política

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (CITMA) que dirigeix Isabel Bonig incompleix la llei des de fa anys en un assumpte del qual, pel que sé, ningú se n’ha fet ressò. Quin és? Primer, una miqueta d’història.

El conveni d’Aarhus, signat per la UE i els seus estats membres el 1998 –i vigent des del 30 d’octubre de 2001-, té com a objectiu prioritari (entre altres) garantir el dret de les persones a l’accés a la informació ambiental i afavorir-ne la participació als processos de presa de decisions. Ha impregnat gran part de la legislació a nivell europeu, estatal i autonòmic, i és sens dubte una eina potent per a implicar la ciutadania en qüestions rellevants a l’àmbit del medi ambient.

Conveni Aarhus

Estat del Conveni d’Aarhus a Europa (font)

Tot i que les ramificacions i les conseqüències jurídiques del conveni d’Aarhus són nombroses, ens centrarem com el va incorporar el Consell a l’ordenament jurídic valencià. Al 2010 es dictà el decret 97/2010, d’11 de juny, del Consell, pel qual es regula l’exercici del dret d’accés a la informació ambiental i de participació pública en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana, publicat al DOCV 6290 el 16/06/2010.

97 2010 captura

Ací uns extractes:

L’accés a la informació i la participació dels ciutadans en l’acció administrativa constitueixen dos dels paradigmes de l’actuació pública en els inicis del segle XXI

Aquesta norma no aspira tant a un desenvolupament substantiu dels drets d’accés a la informació i de participació pública en medi ambient quant a la regulació del seu exercici d’acord amb les modernes teories organitzatives i l’aplicació de les noves tecnologies de la informació.

Però el que m’interessa –i molt especialment- és l’article 16, inclòs a la secció quarta: Informes de l’estat del medi ambient a la Comunitat Valenciana. El reproduïsc sencer a continuació.

article 16 97/2010

Què ens diu? Bàsicament, obliga al Consell –sota la coordinació del CIDAM (Centre d’Informació i Documentació Ambiental)- a elaborar un informe anual sobre l’estat del Medi Ambient al País Valencià, i també un més complet cada quatre anys. Així mateix, la comissió d’experts prevista haurà de confegir també un sistema d’indicadors ambientals. S’ha fet? Estan disponibles eixos informes? Més tard ho esbrinarem. De moment, continuem amb el DOCV.

Mig any després es publicà al DOCV l’ordre 1/2011, per la qual es regula la composició i el funcionament de la Comissió d’Experts prevista en el Decret 97/2010.

ordre 1/2011

Sobre el sistema d’indicadors (article 5) diu, entre altres:

D’acord amb el que preveu l’article 18 del Decret 97/2010, d’11 de juny, del Consell, pel qual es regula l’exercici del dret d’accés a la informació ambiental i de participació en matèria de medi ambient de la Comunitat Valenciana, la Comissió d’Experts ha d’elaborar una proposta de sistema d’indicadors que permeta l’obtenció d’informació rellevant per al seguiment i l’avaluació dels processos més crítics amb la sostenibilitat del desenvolupament, i que tracte d’identificar aquelles accions estratègiques que hagen de ser incloses en la definició de les diferents polítiques públiques que contribueixen a la consecució d’un desenvolupament més sostenible.

I sobre l’informe anual de medi ambient (article 6) el punt primer especifica que:

Una vegada aprovat el sistema d’indicadors ambientals a què fa referència l’article anterior, la Comissió d’Experts ha d’elaborar l’informe anual de conjuntura sobre l’estat del medi ambient a la Comunitat Valenciana a què fa referència l’article 16.1 del Decret 97/2010, d’11 de juny, partint de la determinació dels valors dels esmentats indicadors per a l’any 2009.

Recapitulem: la conselleria amb competències ambientals –en aquell moment Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, i dirigida per Juan Cotino- dicta un decret (97/2010) que tracta de regular l’accés a la informació ambiental, i hi inclou l’obligació de redactar un informe anual sobre l’estat del medi ambient, així com de desenvolupar un sistema d’indicadors que ajude a avaluar les accions estratègiques necessàries a prendre. Pocs mesos després, regula el decret amb una ordre, que especifica les atribucions i funcionament de la Comissió d’Experts que, sota la coordinació del CIDAM, retran la proposta d’indicadors a la Comissió Delegada del Govern per al Desenvolupament Sostenible de la Comunitat Valenciana (creada mitjançant el Decret 186/2002). També detalla els continguts i formes de publicació de l’informe anual de conjuntura sobre l’estat del medi ambient a la Comunitat Valenciana, la redacció del qual correspon també a la susdita Comissió d’Experts.

I ara sí. Ara venen les preguntes.

S’ha publicat l’informe sobre l’estat del medi ambient? No, o almenys no he pogut trobar cap referència a l’existència d’un sol d’eixos estudis que se suposen anuals. Enguany, a més, és el quart any des de l’entrada en vigor de l’ordre i per tant l’informe hauria de ser de major envergadura. A la web de conselleria, dins de l’apartat d’Informes Ambientals de l’INAM, ens apareix una referència al PATPHV, una a l’OSE, i un dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu. Absolutament res a vore amb els informes sobre l’estat del medi ambient descrits anteriorment. El PAT (Pla d’Acció Territorial) de l’Horta, que emana de la LOTPP (Llei d’Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge) de 2004, es va presentar a exposició pública el 2008, i encara no està aprovat. L’OSE (Observatori de la Sostenibilitat a Espanya) va deixar d’existir l’any passat per les retallades del govern de Mariano Rajoy. Absolutament increïble que la CITMA continue parlant-ne, enllaçant i utilitzant-lo.

Ara, visualitzem-ho. Si punxem l’apartat “Informes” de la xarxa INAM a la web de la CITMA, apareix una referència clara al decret 97/2010, tot i que baix només hi ha els tres apartats descrits, inconnexos i sense relació amb el decret mencionat adés.

informes inam

Tanmateix, si punxem on diu “De Sostenibilidad Ambiental” –incís: no, la web no està traduïda al valencià– ens remet a l’RD 1302/1986 sobre avaluació ambiental estratègica, per a després fer una breu descripció de l’OSE. Un absolut desgavell i una mescla informativa opaca i sense valor per al ciutadà.

Informes Sostenibilidad

El DOCV tampoc ens diu res sobre els informes. O no existeixen, o estan molt ben amagats. A continuació teniu la captura si es busca -en castellà, és clar- qualsevol variant sobre “informes del estado del medio ambiente”.

cerca informe docv

I el sistema d’indicadors? Diuen que una imatge val més que mil paraules, i potser mai no havia estat tan cert com en aquest cas.

Indicadors Ambientals

Res. Absolutament RES. La pàgina en blanc, sense cap menció, sense un sol indicador. Per si se m’haguera passat a mi dins de la web de la CITMA -o a qui ha de penjar estes coses- he cercat a Google de mil maneres. No hi ha cap rastre cibernètic del nom oficial del sistema d’indicadors (aquell que apareix a la legislació).

sistema indicadors google

És a dir: no hi ha sistema d’indicadors ambientals. Per cap lloc.

Resum

El Consell, mitjançant un decret (97/2010) i una ordre (1/2011) preveia l’elaboració d’un informe anual sobre l’estat del medi ambient, així com el desenvolupament d’un potent sistema d’indicadors ambientals. Cap de les dos coses s’ha fet a data de juliol de 2014, ni estan per tant disponibles online. Si bé és cert que part del decret 97/2010 s’ha aplicat –per exemple a l’hora de les consultes ambientals cibernètiques-, també és cert que el Consell l’ha usat de sorprenent escut davant crítiques d’opacitat relatives a llicències ambientals. El conveni d’Aarhus –i la pròpia legislació autonòmica- posava èmfasi no només en l’acumulació d’informació a nivell de l’administració “per si” algú en volia saber alguna cosa, sinó en la difusió d’ofici d’eixa informació, especialment via telemàtica que en facilités la consulta.

Podem concloure que la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient (CITMA) que dirigeix Isabel Bonig incompleix la seua propia normativa i ens nega als ciutadans informació prevista a la llei, i que per tant també ho fa el Consell. Algú haurà de donar-nos explicacions.

, , , , ,

About Andreu Escrivà

Camine, aprenc, escric.

Mostra totes les entrades de Andreu Escrivà

Subscriure's

Subscribe to our RSS feed and social profiles to receive updates.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Com ocultar informació ambiental, segona part (o un rèquiem pel CIDAM) | CIÈNCIA I POLÍTICA - 01/08/2014

    […] unes setmanes vaig parlar ací de com la conselleria d’Isabel Bonig no compleix amb les lleis promulgades pel propi departament, i com tampoc ha publicat ni els informes sobre l’estat del […]

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: